Công ty phần mềm Infox Vietnam

Infox Việt Nam chính thức thành lập vào năm 2011, chuyên cung cấp giải pháp công nghệ phần mềm cho các doanh nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm triển khai cho nhiều doanh nghiệp quy mô từ nhỏ đến lớn trên khắp cả nước chúng tôi thấu hiểu vai trò và tầm quan trọng của công nghệ trong hoạt động quản lý – kinh doanh – vận hành của doanh nghiệp.